เปปไทด์ลูกผสมจากมนุษย์
Published: 3 August 2022
1 views

เปปไทด์ลูกผสมจากมนุษย์

ผลงานวิจัยของ ดร.นุจริน จงรุจา 

จากความเป็นมาที่ว่า แนวโน้มในการรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อจุลินทรีย์นั้นกลับมาทำได้ยากลำบากขึ้น เพราะการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรมและลักษณะการแสดงออกของยีน ทำให้ยาปฏิชีวนะที่เคยมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคได้ ไม่สามารถไปจับกับโมเลกุลเป้าหมายที่สามารถยับยั้งโรคได้ ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้เป็นการใช้ Antimicrobial peptide (AMP) เลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะ


Categories

Comments
To join the comment, please sign in.
Sign in
Don’t have an account? Register
Loading comments...