นวัตกรรมใน Biomaterials
Published: 3 August 2022
2 views

การสร้างฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชรด้วยเทคนิค Plasma based ion implantation สำหรับประยุกต์ใช้กับวัสดุทางการแพทย์ (Diamond Like Carbon film deposited by plasma based ion implantation technique for biomedical application) 

ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่

แม้ว่าอุปกรณ์ชีวการแพทย์แบบฝังในเพื่อทดแทนอวัยวะที่สูญเสียไปจะมีใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่วัสดุชีวภาพ (Biomaterials) ยังคงต้องศึกษาวิจัยต่อไปเพื่อช่วยลดการผ่าตัดเปลี่ยนวัสดุทางการแพทย์ที่มีปัญหาจากปฏิกิริยาที่ทำกับเนื้อเยื่อของผู้ใช้งาน

อ่านฉบับเต็ม คลิก


Comments
To join the comment, please sign in.
Sign in
Don’t have an account? Register
Loading comments...