กน

เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

@thecoach

Contribution Point

32

Expertise/Interest

Knowledge workers