ประโยชน์จากความล้มเหลว
Published: 4 August 2022
1 views

คนที่ประสบความสําเร็จในระดับสูง

ต้องผ่านประสบการณ์การทํางานมามากมาย

ต้องสร้างผลงานจากความสําเร็จมาเป็นที่ประจักษ์

ซึ่งหมายความว่า ต้องผ่านการทําผิดพลาดมาพอสมควร

เพียงแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินเรื่องความล้มเหลวของเขา

เราเลยคิดว่า คนที่เก่งไม่เคยทําผิด

ทําให้คนมองข้ามประโยชน์ของความล้มเหลว

แล้วประโยชน์จากความล้มเหลวที่คนมองข้ามไปคืออะไร

ก. มันทําให้เรามี ระดับอัตตาที่เหมาะสม

ข. มันทําให้เราเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์

ค. ในอนาคต มันจะทําให้เราเข้าใจหัวอกคนอื่นที่เขาล้มเหลว

คนที่ล้มเหลว และมีทัศนคติที่ดี...

จะยอมรับตัวเองว่า “เราผิดพลาดได้”

การยอมรับเช่นนั้น ทําให้เราลดความลําพอง

และเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

และทําให้เรามีความถ่อมตัว ไม่คิดว่า “เราเก่งทุกเรื่อง ทุกเวลา”

คนที่เรียนรู้จากความล้มเหลว จะถามตัวเองว่า...

1. “เราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเพิ่มขึ้น”

2. “ถ้าย้อนกลับไปได้ จะทําต่างจากเดิมอย่างไร”

3. “เราจะป้องกันปัญหาแบบนี้อย่างไรในอนาคต”

4. “เราจะสอนคนอื่นไม่ให้พลาดแบบนี้ได้อย่างไร”

5. “เมื่อเห็นคนอื่นพลาด เราจะแสดงความเห็นใจอย่างไร”

Fail First, Fail Fast, Fail Forward.
ขอบคุณที่มา : เกรียงศักดิ์ นิรัติพัฒนะศัย

Comments
To join the comment, please sign in.
Sign in
Don’t have an account? Register
Loading comments...